Beauty

Beauty A-Z: Barbie Botox - Xu hướng nhất thời hay nhu cầu thiết yếu?

Barbie có lẽ là một trong những từ khóa phổ biến nhất trong năm nay với sự ra mắt của bộ phim cùng tên và  xu hướng thời trang Barbiecore. Cảm hứng sắc đẹp này chưa có dấu hiệu suy giảm với trào lưu Barbie Botox tiếp tục nổi lên trên TikTok. 

body part face head neck person adult female woman skin shoulder

Recommended posts for you