Beauty

Beauty Industry: Có phải thời hoàng kim của K-Beauty đã hết?

Câu trả lời là chưa hết (thế nhưng ngành công nghiệp này cũng đang đứng trước ngưỡng thoái trào và phải đối mặt với những thách thức từ nội tại lẫn đại dịch COVID-19 gây ra).
person human cosmetics face

Tags

Recommended posts for you