Beauty

CHANEL tái hiện biểu tượng may mắn trong dòng son ROUGE ALLURE VELVET

Năm 2021, CHANEL tái hiện hình tượng sư tử, một trong những biểu tượng đặc trưng của thương hiệu, để mang đến cho dòng son ROUGE ALLURE VELVET một diện mạo mới đáng khao khát, đáng sở hữu hơn nữa.
person human lipstick cosmetics

Tags

Recommended posts for you