Beauty

Cuộc chiến làm đẹp xa xỉ nóng lên từng ngày khi Prada Beauty xuất hiện

“Bỏ qua tất cả những khuôn sáo trong quá khứ, chúng tôi tin rằng vẻ đẹp ngày nay là đại diện cho cá tính, sự tự do và tự tin của mỗi người." - Miuccia Prada và Raf Simons, Đồng Giám đốc Sáng tạo của Prada chia sẻ. 

Recommended posts for you