Beauty

Công nghệ tế bào gốc: Công nghệ mở lối sắc đẹp trong tương lai

Trong cơ thể con người có hàng tỉ tế bào sống đang hoạt động giúp duy trì sự sống, đó chính là tế bào gốc. Không chỉ duy trì hoạt động của cơ thể, tế bào gốc còn được xem là những “nhà cung cấp” tế bào mới nếu cơ thể không thể sản xuất thêm tế bào trong quá trình phân chia, hoặc tạo ra những tế bào khác giúp duy trì sự sống của con người.
bottle cosmetics shaker

Tags

Recommended posts for you