Beauty

Glow-Up: Tạm biệt một trào lưu làm đẹp độc hại

Nếu là một GenZer hay bất cứ thế hệ gì đi nữa luôn cập nhật tin tức và xu hướng mới trên TikTok, bạn hẳn biết về Glow-Up?

person human handbag accessories bag accessory clothing apparel purse

Recommended posts for you