Beauty

Sức khỏe và bền vững là xu hướng mới cho skincare 2021

Năm 2020, chăm sóc da trở thành một hình thức chăm sóc bản thân. Trong năm mới, các loại kem dưỡng và serum sẽ vẫn giữ vững danh hiệu “best-seller" của mình trên địa hạt làm đẹp. Tuy nhiên, phái đẹp toàn cầu có thể kỳ vọng thêm vào những cải tiến lớn hơn, tốt hơn và thông minh hơn, bao gồm các thành phần mới được phát hiện và các danh mục hoàn toàn mới sẽ ra mắt vào năm 2021.
cosmetics bottle

Tags

Recommended posts for you