Beauty

Beauty A-Z: Học lỏm Audrey Hepburn tạo kiểu cho mái tóc sang trọng

Là biểu tượng nhan sắc qua nhiều thế hệ, Audrey Hepburn tiếp tục truyền cảm hứng cho gen Z tạo kiểu tóc theo xu hướng “Old Money”.

face head person photography portrait finger hand adult female woman

Recommended posts for you