Beauty

Holiday 2021 Collection: Bộ sưu tập phiên bản giới hạn sắp ra mắt của CHANEL

Vào ngày 2/11, để đánh dấu 100 năm ra đời của một hương thơm huyền thoại N ° 5, CHANEL sẽ tung ra một bộ sưu tập độc quyền với phiên bản giới hạn chưa từng có tiền lệ.
person human bottle

Tags

Recommended posts for you