Beauty

Xem một bộ phim, nhớ một mùi hương

Điện ảnh và mùi hương đều là những người kể chuyện tài ba. Dù là với thứ ngôn ngữ hữu hình sống động hay vô hình trừu tượng, cả hai đều dễ dàng lay động đến từng cung bậc cảm xúc. Thế nhưng, sẽ thế nào nếu ta dùng những hình thức này đến tái hiện lẫn nhau? Những ký ức cũ sẽ một lần nữa sống dậy qua lời kể thú vị mới.
person human bottle

Tags

Recommended posts for you