Beauty

Kylie Jenner chuẩn bị ra mắt nước hoa, tiếp tục mở rộng đế chế kinh doanh

Kylie Jenner tiếp tục mở rộng đế chế kinh doanh của mình, gợi ý về một dòng nước hoa tiềm năng có thể sẽ được ra mắt trong thời gian tới thông qua các bài đăng gần đây trên Instagram.

head person face adult female woman skin

Recommended posts for you