Beauty

Mỹ phẩm sạch có "sạch" như chúng ta vẫn nghĩ?

Việc sản xuất đại trà hay số lượng gia tăng mạnh mẽ của các sản phẩm/thương hiệu mỹ phẩm sạch (clean beauty) đã khiến người tiêu dùng phải đặt câu hỏi về chất lượng thật sự của những tuyên bố này.
cosmetics bottle

Tags

Recommended posts for you