Beauty

Lấy lại sắc diện rạng rỡ cùng PPP Laser Clinic

Nỗi lo về vẻ ngoài kém tươi do các vấn đề về da gây ra sẽ có thể được đẩy lùi bởi Công nghệ Laser kết hợp Ánh Sáng – Laser & Light Combination System (LLCS) lần đầu tiên được đưa về Việt Nam bởi PPP Laser Clinic - thương hiệu chuẩn y khoa hàng đầu từ Singapore do Bác sĩ Goh Seng Heng phát triển.
person human tie accessories accessory clothing apparel lab coat coat

Tags

Recommended posts for you