Beauty

LIBRE LA PARFUM: Tuyên ngôn tự do đầy cảm hứng từ YSL BEAUTY

“Libre”, cái tên đại diện của tinh thần không đắn đo của YSL Beauty, khai phóng cảm hứng tự do đến với hàng triệu cô gái trên toàn thế giới bằng những nốt hương cảm xúc. 

person human finger clothing apparel

Recommended posts for you