Beauty

Lịch sử vương giả đầy tự hào của những nhà điều hương lừng lẫy

Trong nhiều thập kỷ, nhiều người mẫu, ca sĩ và diễn viên đã trở thành nàng/chàng thơ của những quảng cáo nước hoa tuyệt vời nhất. Nhưng trước họ, chính những người cai trị một vùng đất hay quốc gia mới chính là nguồn cảm hứng vương giả đã giúp truyền bá hình ảnh sang trọng của nước hoa, thông qua đó giúp người nghệ nhân sáng tạo truyền tải những câu chuyện mùi hương vượt thời đại.

lady person bottle perfume adult bride female woman necklace face

Recommended posts for you