Beauty

Mỹ phẩm thuần chay: chỉ là xu hướng nhất thời ?

Thuần chay (veganism) - khi nhắc đến danh từ này, thường chúng ta luôn mặc định đó là một danh từ “riêng” của ngành ẩm thực. Nhưng giờ đây, chúng ta sẽ làm quen với một khái niệm mới: Mỹ phẩm thuần chay - Vegan beauty.
potted plant vase jar plant pottery planter herbs herbal mint green

Tags

Recommended posts for you