Beauty

Nhà hương Narciso Rodriguez ra mắt những bước tiến mới cho BST "for her" và "for him"

Nếu for her MUSC NUDE gợi cảm và nhẹ nhàng như gió, thì for him vetiver musc là hiện thân của nét nam tính mới mẻ – một chàng trai được kết nối với các nguyên tố tự nhiên.

bottle herbs plant cosmetics perfume herbal

Recommended posts for you