Beauty

Number Three ra mắt BST No3 2023 giới thiệu thuốc uốn và duỗi thực vật Botanical

Ngày 09 tháng 11 vừa qua, Number Three Việt Nam tự hào thông báo sự kiện ra mắt Bộ sưu tập NO3 2023 và Giới thiệu Hệ thống thuốc Uốn Thực Vật BOTANICAL tại Hà Nội. Sự kiện là dấu mốc đặc biệt thể hiện mong muốn thúc đẩy xu hướng làm đẹp tóc bền vững, thân thiện với môi trường của Number Three.

groupshot person adult male man glasses shoe flower flower bouquet handbag

Recommended posts for you