Beauty

Phấn mắt màu xanh - Xu hướng trang điểm của thập niên 90 lên ngôi

Đã qua rồi thời kỳ thống trị của kiểu trang điểm Clean Girl nữa. Đã đến lúc phấn mắt màu xanh lên ngôi.

cosmetics brush device tool makeup person adult female woman face

Recommended posts for you