Beauty

#ProudlyVietnamese: Skinlosophy và triết lý làm đẹp công nghệ cao từ nền tảng Đông Y

Giá trị nội địa đối với bạn là gì? Với hai nhà đồng sáng lập Đinh Phương Anh và Đỗ Duy Khánh, đó là hành trình 10 năm mang tên Skinlosophy, được khẳng định thông qua 2 điều: Sức sống và gốc rễ lâu bền của một thương hiệu.

coat jacket long sleeve adult female person woman perfume male man

Recommended posts for you