Beauty

On the Cover: Siêu mẫu Thanh Hằng - "Tôi hướng đến việc trở thành biểu tượng"

"Bình tĩnh và 'nhẫn'." Đó chính là hai điều quan trọng nhất để giữ vững sự nghiệp và vị thế của Siêu mẫu Thanh Hằng - một người mẫu dày dạn kinh nghiệm, một biểu tượng thời trang chưa ai thay thế trong làng mốt Việt suốt 20 năm qua. 

Recommended posts for you