Beauty

Sự độc hại về tiêu chuẩn cái đẹp qua các bộ phim Hàn Quốc

“Cái đẹp nằm trong mắt kẻ si tình” liệu có còn đúng trong bối cảnh hiện nay, khi cả xã hội đánh giá cái đẹp qua những khuôn mẫu nhất định?

Recommended posts for you