Beauty

TikTok: Từ ứng dụng giải trí thành vũ khí truyền thông của ngành công nghiệp mỹ phẩm

Nếu người dùng trẻ xem TikTok chỉ đơn thuần như là một vùng trời mới để thỏa sức giải trí, thì dưới góc nhìn của các thương hiệu, đây lại là “mỏ vàng” mới với nhiều tiềm năng nhằm tăng độ nhận diện hay tạo cú hit trong doanh số bán hàng.
face person human head smile

Recommended posts for you