Beauty

Tưởng đúng mà sai: Có phải đã quá lâu rồi bạn chưa đổi lược chải tóc?

Lược là nơi sản sinh và tích tụ vi khuẩn, gàu, nấm men. Và tất cả những thứ ấy vẫn được chúng ta chải đi chải lại trên tóc mỗi ngày. Đến đây, bạn có thể sẽ cảm thấy “ớn lạnh", nhưng quả thật đây là một vấn đề quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của chính bản thân bạn.
person human

Tags

Recommended posts for you