Beauty

WOMEN OF OUR TIME 2023: Dr. Chubby Derma - Hiểu mình để không tự ti, không ảo tưởng

Trên hành trình đi tìm hạnh phúc và vẻ đẹp đích thực, bác sĩ Trương Hoàng Anh Thư luôn biết cách tận dụng niềm vui của bản thân để lan tỏa hạnh phúc đến những người xung quanh, như lời giới thiệu đầu tiên trong bất cứ video nào: “Tôi là Dr. Chubby, Chubby nghĩa là mũm mĩm, Dr hay Doctor là bác sĩ. Tôi là một bác sĩ da liễu có chứng chỉ hành nghề.”

adult female person woman advertisement face head accessories

Recommended posts for you