Business

8 bài học kinh doanh sâu sắc từ CHANEL

“Thời trang thay đổi, nhưng phong cách vẫn tồn tại”

Đó là những lời khôn ngoan từ Gabrielle “Coco” Chanel, người đã thành lập nên thương hiệu CHANEL vào những năm 1920.

person human clothing apparel sunglasses accessories accessory

Tags

Recommended posts for you