Business

AI trong “cuộc chiến” chống lại hàng giả

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã thay đổi hàng loạt khía cạnh của thế giới hiện đại, từ dịch vụ trực tuyến đến các hệ thống tự động hóa phức tạp. Tuy vẫn còn thiếu sót, không thể phủ nhận rằng AI đang ngày càng cải thiện cuộc sống của con người. Trong ngành thời trang, AI không chỉ là công cụ phân tích xu hướng hay gợi ý sản phẩm phù hợp ý thích, mà còn là một “vũ khí” hiệu quả chống hàng giả, hàng nhái.

Ảnh: Rad Mora

Recommended posts for you