Business

Angelina Jolie ra mắt thương hiệu thời trang riêng mang tên "Atelier Jolie"

Viết trên trang Instagram cá nhân về thương hiệu mới mang tên Atelier Jolie, nữ ngôi sao mô tả đây là nơi cô tập hợp những sáng tạo và những thực hiện những bước tiến mới đầy nhăn văn cho lĩnh vực thời trang.

dress formal wear fashion wedding gown adult bride female person woman face

Recommended posts for you