Business

Nghệ thuật Resale (P2): Balenciaga chính thức gia nhập "cộng đồng bán lại"

Balenciaga đang hợp tác với nền tảng công nghệ Reflaunt để giúp khách hàng bán quần áo và phụ kiện đã qua sử dụng của thương hiệu.

Cửa hàng mới của Balenciaga trên phố Bond ở London. Balenciaga đang triển khai dịch vụ bán lại hợp tác cùng Reflaunt
Cửa hàng mới của Balenciaga trên phố Bond ở London. Balenciaga đang triển khai dịch vụ bán lại hợp tác cùng Reflaunt

Tags

Recommended posts for you