Business

Doanh thu Q4/2020: Richemont SA nhắm đến đối đầu LVMH

Trung Quốc tiếp tục là thị trường thống trị thế giới thời trang xa xỉ. Tuy nhiên, từng thương hiệu đang có những chiến lược khác biệt để tập trung vào phát triển thị trường này.
person human

Tags

Recommended posts for you