Business

Bizbox: Nghệ thuật "đào tẩu" khỏi mạng xã hội của thời trang cao cấp

Lần lượt Bottega Veneta, Kylie Cosmetics và Balenciaga bước vào kỷ nguyên kì lạ: trốn thoát khỏi mạng xã hội. Mỗi người có một chiến lược "đào tẩu", liệu bạn có quan tâm?

Recommended posts for you