Business

Chanel của sau này: Giá cao sẽ lại càng cao!

Tuy tình hình COVID-19 ở Việt Nam còn biến chuyển phức tạp, song ở các nước phương Tây, mọi thứ đã gần như trở về lại với quỹ đạo của nó. Phải chăng vì vậy mà nhà mốt Chanel quyết định đã đến lúc phải tăng giá sản phẩm một lần nữa?
clothing apparel person human

Recommended posts for you