Business

Chúng ta học được gì từ cách vận hành kênh Tiktok của Marc Jacobs?

Thuộc sở hữu của tập đoàn xa xỉ LVMH của Pháp, Marc Jacobs đã khéo léo khai thác các mối quan hệ đối tác có ảnh hưởng để tăng cường sức nhận diện thương hiệu và tiếp cận một lượng khán giả TikTok rộng lớn hơn.

accessories bag handbag shop lamp person shoe shop hardware monitor screen

Recommended posts for you