Business

Cơn sốt Babie gây tranh cãi tại Trung Quốc khi lạm dụng “nữ quyền” để kiếm lợi nhuận?

Chỉ sau một khoảng thời gian kể từ ngày công chiếu "Barbie", một cuộc tranh luận sôi nổi xung quanh vấn đề lạm dụng chủ nghĩa nữ quyền đã diễn ra vô cùng gay gắt. 

adult female person woman eating food dessert ice cream bag handbag

Recommended posts for you