Business

#FurryLove: "Petfluencer" - Khi thú cưng lên ngôi ở ngành công nghiệp thời trang

Theo thời gian, thú cưng đã trở thành một loại biểu tượng địa vị, thể hiện phong cách và quyền lực. Và cùng sự nổi tiếng, lòng trung thành và tình yêu thương, những loài vật này đã có thể sánh vai với những biểu tượng thời trang ảnh hưởng nhất thế giới.

people person costume adult female woman dog cat handbag glasses

Recommended posts for you