Business

GAP kiện Kanye West 2 triệu USD sau khi hợp tác Yeezy thất bại

GAP đã đệ đơn kiện Kanye West và yêu cầu khoản tiền trị giá 2 triệu USD sau khi hai bên hợp tác không thành công. 

clothing coat hoodie knitwear sweater sweatshirt

Recommended posts for you