Business

Gucci Salon: Gen Z cần chi 3 triệu USD để mua đồ trong cửa hàng Gucci siêu cao cấp?

Một bước đi để phục hồi doanh thu? Gucci đang đầu tư vào các “salon” sang trọng, cung cấp sản phẩm với giá trung bình 3 triệu USD để thu hẹp doanh thu với đối thủ Louis Vuitton. 

adult female person woman coat male man black hair car head

Recommended posts for you