Business

Cine Gucci tác động thế nào đến thị trường thời trang xa xỉ Việt Nam?

Vào đầu năm nay, L’OFFICIEL Vietnam đã chia sẻ bài viết về “Có hay không: Việt Nam là thị trường xa xỉ tiếp theo của châu Á sau Trung Quốc?”, và với sự kiện hoành tráng - Cine Gucci vừa khép lại vào tuần trước, chúng tôi càng có cơ sở để khẳng định thêm nhận định này.

stage dance pose leisure activities person human altar building architecture church

Tags

Recommended posts for you