Business

TikTok - Kéo gần khoảng cách thương hiệu với bình dân?

Cách đây vài ngày, trang Jing Daily đã đưa tin về hiện tượng @diandilahai5, một người dùng Douyin vô danh ở Trung Quốc, nhờ thực hiện những video theo trend “biến hình thành người mẫu quốc tế” mà đã có được những hợp đồng “béo bở” với những thương hiệu nổi tiếng thật sự ở ngoài đời.

person human clothing apparel sleeve

Recommended posts for you