Business

Kỷ nguyên mới của Zara: Marta Ortega chính thức nắm quyền lãnh đạo

Hôm thứ Sáu ngày 01/04 vừa qua, Marta Ortega đã nắm quyền điều hành tập đoàn Inditex, công ty sở hữu thương hiệu Zara được thành lập bởi Amancio Ortega. 

person human face female woman
Chân dung Marta Ortega – Tân chủ tịch tập đoàn Inditex

Recommended posts for you