Business

Một thương hiệu gặp khủng hoảng? Kering giải bài toán nào cho Gucci và Balenciaga?

Thế nào là một thương hiệu rơi vào khủng hoảng? Doanh số bán hàng sụt giảm hay một thương hiệu xa xỉ nổi tiếng đang trở thành tâm điểm trong một vụ bê bối lạm dụng trẻ em?

adult male man person female woman head face coat accessories

Recommended posts for you