Business

Cuộc chiến sinh tồn trong lĩnh vực xa xỉ vào năm 2024

Năm 2023 chứng minh thị phần thời trang xa xỉ được đón nhận rộng rãi hơn với nhiều độ tuổi lẫn khu vực. Liệu dự đoán nào sẽ được đưa ra trong năm sau khi các nhãn hàng đều đang đẩy mạnh độ nhận diện?

photography adult female person woman tripod

Recommended posts for you