Business

Người biểu tình Pháp xông vào trụ sở chính của Đế chế xa xỉ LVMH

Hàng trăm ngàn người đã tham gia vào một đợt biểu tình mới trên khắp nước Pháp nhằm phản đối kế hoạch nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64.

Recommended posts for you