Business

Nữ Giám đốc Nhân sự toàn cầu của Unilever sẽ trở thành CEO mới của CHANEL

Leena Nair, Giám đốc Nhân sự toàn cầu của Unilever sẽ gia nhập thương hiệu xa xỉ khổng lồ của Pháp vào cuối tháng Một năm 2022. Trong khi đó, CEO hiện tại, Alain Wertheimer, người đồng sở hữu CHANEL với anh trai của mình là Gérard Wertheimer, sẽ trở thành Chủ tịch điều hành toàn cầu của CHANEL.

person human face

Tags

Recommended posts for you