Business

Shein bắt tay Forever 21, tham vọng chiếm lĩnh thị trường thời trang nhanh

Shein và Forever 21 vừa thiết lập quan hệ đối tác chiến lược nhằm củng cố sự hiện diện toàn cầu của cả hai. 

Recommended posts for you