Business

Sinh viên thời trang (Phần 16): Làm sao khơi nguồn cảm hứng trong thời trang?

Series bài viết "Sinh viên thời trang" - chuyên đề được hợp tác bởi L'OFFICIEL và FACE - The Fashion Design Academy chia sẻ những quan điểm, cũng như cách thức dẫn đến hành trình nghiên cứu và học tập thời trang được hiệu quả hơn. Trong bài viết hôm nay, mời bạn cùng tìm hiểu làm sao khơi nguồn cảm hứng trong thời trang.

portrait person photography earring jewelry dress formal wear advertisement dancing fashion

Tags

Recommended posts for you