Business

Sinh viên thời trang và thách thức giữ nhịp trước tốc độ vận hành của thời đại

Là một trong 4 giảng viên quốc tế tham gia dự án Master Class mùa hè 2023 của FACE - The Fashion Design Academy, Ms.Marie Geneviève Cyr sẽ trở lại Việt Nam năm nay trong vai trò giảng viên, tiếp cận với các sinh viên thời trang Việt Nam tại cả hai thành phố hàng đầu: Hà Nội và TP.HCM với lớp học Creative Design Process – Translating research into unique design processes. 

clothing coat adult female person woman advertisement poster fashion

Tags

Recommended posts for you