Business

Tăng trưởng mạnh mẽ, đâu là "mức trần" của các thương hiệu gắn mác ngôi sao?

Việc thời trang trở thành lĩnh vực kinh doanh của các ngôi sao không phải là điều quá mới mẻ, nhưng tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực kinh doanh này lại khiến nhiều người bất ngờ.

Recommended posts for you