Business

Châu Á trong cơn sốt Re-sale: Gen Z đã ở đâu?

Trong văn hóa châu Á, quần áo cũ từ trước đến nay được coi là điều cấm kỵ vì người ta thường liên tưởng đến những thứ không tốt đẹp của nó và sự kỳ thị của xã hội đối với việc mặc quần áo đã qua sử dụng. Tuy nhiên, nhu cầu gia tăng gần đây đang thách thức quan điểm này.

clothing apparel footwear person human

Tags

Recommended posts for you