Business

Tiêu dùng xa xỉ 2021: Châu Á chính là điểm sáng

U ám, hoang tàn, là những từ ngữ được dùng trong báo cáo mới được Bain & Company và Altagamma vừa công bố. Cũng theo đó, Trung Quốc là khu vực duy nhất có doanh số bán hàng tăng mạnh sau đại dịch Covid-19.
necklace accessories jewelry accessory

Tags

Recommended posts for you